Er Færøerne et land?

Mærket

Der er nogle tegn, der peger i retning af, at Færøerne er et land. Men der er også tegn på det modsatte.

En del af Danmark

Et land